начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 36, 7 - 13 октомври 2019 г. > Ваучери
в. Седмичен законник
бр. 36, 7 - 13 октомври 2019 г.

Ваучери

   Национална агенция за приходите

   I. Понятия

§ 1, т. 88 от ДР на ЗДДС “Ваучер” е инструмент, при който съществува задължение да бъде приет като заплащане или част от заплащане за предоставяне на стоки...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.