начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 36, 7 - 13 октомври 2019 г. > Процедура за регистрация на краткос...
в. Седмичен законник
бр. 36, 7 - 13 октомври 2019 г.

Процедура за регистрация на краткосрочна заетост на командировани работници - граждани на трети държави

   Агенция по заетостта

   Работници - граждани на трети държави, командировани в Република България от чуждестранния си работодател за срок до три месеца в рамките на 12 месеца, могат да изпълняват определени задачи без разрешение ...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.