начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 40, 4 - 10 ноември 2019 г. > ДВ, бр. 83 от 22.10.2019 г.
в. Седмичен законник
бр. 40, 4 - 10 ноември 2019 г.

ДВ, бр. 83 от 22.10.2019 г.

   Народното събрание прие:
1. Закон за изменение и допълнение на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия.
2. Закон за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс.
3. Закон за изменение и допълнение на Закона за пазар...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.