начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 40, 4 - 10 ноември 2019 г. > ДВ, бр. 84 от 25.10.2019 г.
в. Седмичен законник
бр. 40, 4 - 10 ноември 2019 г.

ДВ, бр. 84 от 25.10.2019 г.

   Правителството прие:
1. Постановление № 266 от 22 октомври 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт.
2. Постан...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.