начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 40, 4 - 10 ноември 2019 г. > Общи данъчни облекчения под формата...
в. Седмичен законник
бр. 40, 4 - 10 ноември 2019 г.

Общи данъчни облекчения под формата на намаление на счетоводния финансов резултат или преотстъпване на корпоративен данък

   Национална агенция за приходите

   В раздел III на глава двадесет и втора от ЗКПО са установени видовете общи данъчни облекчения, за които не се прилагат специалните изисквания за минимална или регионална държавна помощ. За да се...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.