начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 41, 11 - 17 ноември 2019 г. > Преотстъпване на корпоративен данък...
в. Седмичен законник
бр. 41, 11 - 17 ноември 2019 г.

Преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл. 189б от ЗКПО и на данък върху годишната данъчна основа по реда на чл. 48, ал. 6 от ЗДДФЛ

   Национална агенция за приходите

   І. Същност на данъчното облекчение:
С Решение на Европейската комисия (С (2011)863 от 11.02.2011 г.) нотифицираната от България държавна помощ по чл. 189б от ЗКПО се обявява за съвместима ...

 
Този материал е достъпен за абонатите на
в. Седмичен законник
бр. 41, 11 - 17 ноември 2019 г.

Ако вече сте наш абонат, моля,
въведете Вашата парола за достъп:


За да четете този и всички останали наши материали,
разгледайте вариантите ни за
АБОНАМЕНТ

Български
законник


Седмичен
законник


Главен
счетоводител


Експертис