начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 41, 11 - 17 ноември 2019 г. > Преотстъпване на корпоративен данък...
в. Седмичен законник
бр. 41, 11 - 17 ноември 2019 г.

Преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл. 189б от ЗКПО и на данък върху годишната данъчна основа по реда на чл. 48, ал. 6 от ЗДДФЛ

   Национална агенция за приходите

   І. Същност на данъчното облекчение:
С Решение на Европейската комисия (С (2011)863 от 11.02.2011 г.) нотифицираната от България държавна помощ по чл. 189б от ЗКПО се обявява за съвместима ...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.