начало > в. Главен счетоводител > 2019 > бр. 21, 1 - 15 ноември 2019 г. > Данъчен календар 16 - 30 ноември 20...
в. Главен счетоводител
бр. 21, 1 - 15 ноември 2019 г.

Данъчен календар 16 - 30 ноември 2019 г.

   До 20-ти ноември:
ЗСВТС
Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец октомври 2019 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение.
До 25-ти ноември:

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.