начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 44, 2 - 8 декември 2019 г. > Правила за определяне на размера на...
в. Седмичен законник
бр. 44, 2 - 8 декември 2019 г.

Правила за определяне на размера на подлежащата на възстановяване безвъзмездна финансова помощ при установени нарушения по чл. 27, ал. 6 и 7 от Закона за подпомагане на земеделските производители по Мерките от Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г.

   Заповед № 03-РД/3218 от 8 август 2019 г., издадена от Държавен фонд “Земеделие” - Разплащателна агенция, обн., ДВ, бр. 69 от 30 август 2019 г.

   Държавен фонд “Земеделие”

  
[[app_21112...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.