начало > в. Седмичен законник > 2020 > бр. 1, 6 - 12 януари 2020 г. > Закон за бюджета на държавното обще...
в. Седмичен законник
бр. 1, 6 - 12 януари 2020 г.

Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г.

   Чл. 9. Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2020 г.:
1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № ...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.