начало > сп. Български законник > 2020 > бр. 1, Януари 2020 г. > Решение № 13453 от 09.10.2019 г. по...
сп. Български законник
бр. 1, Януари 2020 г.

Решение № 13453 от 09.10.2019 г. по адм. дело № 6648/2018 г.

   Предмет на спора са допълнително начислен ДДС и допълнително определен данък по чл. 48 ЗДДФЛ за 2008 г., 2009 г., 2010 г., 2011 г. и 2012 г. ведно с лихви.

   Доставка на стока съгласно легалната дефиниция, дадена в чл. 6 ЗДДС, е...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.