начало > сп. Български законник > 2020 > бр. 1, Януари 2020 г. > Решение № 13227 от 08.10.2019 г. по...
сп. Български законник
бр. 1, Януари 2020 г.

Решение № 13227 от 08.10.2019 г. по адм. дело № 4535/2019 г.

   Предмет на спора са установени в тежест на ЕООД задължения за ДДС и за закъснителна лихва.

   По законовата делегация от чл. 62, ал. 5 ЗДДС доказателствените средства за установяване на основанията за освобождаването са уредени с...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.