начало > в. Седмичен законник > 2020 > бр. 6, 10 - 16 февруари 2020 г. > Нови длъжностни наименования, включ...
в. Седмичен законник
бр. 6, 10 - 16 февруари 2020 г.

Нови длъжностни наименования, включени в Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД)

   

   Източник: Заповед РД01-815/23.12.2019 г....

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.