начало > сп. Български законник > 2020 > бр. 3, Февруари 2020 г. > Решение № 17148 от 16.12.2019 г. по...
сп. Български законник
бр. 3, Февруари 2020 г.

Решение № 17148 от 16.12.2019 г. по адм. дело № 11672/2016 г.

   Предмет на спора е установено задължение за ДДС, на основание § 9, ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби във връзка с чл. 6, ал. 2, т. 3 ЗДДС върху данъчна основа, формирана от сбора на сумите на лизингови вноски, дължими от получателя по лиз...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.