начало > сп. Български законник > 2020 > бр. 3, Февруари 2020 г. > Съдържание на “Държавен вестник” от...
сп. Български законник
бр. 3, Февруари 2020 г.

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 97 от 2019 до бр. 4 от 2020 г.

   ДВ, бр. 97 от 10.12.2019 г.
Министерски съвет
Постановление № 304 от 3 декември 2019 г. за приемане на Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и за създаване на Портал за работа в държавната админ...

 
Този материал е достъпен за абонатите на
сп. Български законник
бр. 3, Февруари 2020 г.

Ако вече сте наш абонат, моля,
въведете Вашата парола за достъп:


За да четете този и всички останали наши материали,
разгледайте вариантите ни за
АБОНАМЕНТ

Български
законник


Седмичен
законник


Главен
счетоводител


Експертис