Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
начало > сп. Български законник > 2020 > бр. 5, Март 2020 г. > Решение № 753 от 16.01.2020 г. по а...
сп. Български законник
бр. 5, Март 2020 г.

Решение № 753 от 16.01.2020 г. по адм. дело № 10313/2018 г.

   Предмет на спора е обезщетение за причинени от незаконосъобразен административен акт вреди, представляващи заплатена неустойка за забава съгласно анекс към договор за заем.

   Ищецът не е изпълнил задължението си по договора за з...

 
Този материал е достъпен за абонатите на
сп. Български законник
бр. 5, Март 2020 г.

Ако вече сте наш абонат, моля,
въведете Вашата парола за достъп:


За да четете този и всички останали наши материали,
разгледайте вариантите ни за
АБОНАМЕНТ

Български
законник


Седмичен
законник


Главен
счетоводител


Експертис