начало > сп. Български законник > 2020 > бр. 9, Септември 2020 г. > Наредба за обществено осигуряване н...
сп. Български законник
бр. 9, Септември 2020 г.

Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (загл. изм. ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.)

   В сила от 01.01.2000 г.
Приложение № 2 към ПМС № 30 от 10.03.2000 г.
Обн., ДВ, бр. 21 от 17 март 2000 г., изм., ДВ, бр. 83 от 10 октомври 2000 г., изм., ДВ, бр. 8 от 26 януари 2001 г., изм., ДВ, бр. 52 от 8 юни 2001 г., изм., ДВ, бр. 19 о...

 
Този материал е достъпен за абонатите на
сп. Български законник
бр. 9, Септември 2020 г.

Ако вече сте наш абонат, моля,
въведете Вашата парола за достъп:


За да четете този и всички останали наши материали,
разгледайте вариантите ни за
АБОНАМЕНТ


Списание

Български
законник


Вестник
Седмичен
законник

Вестник
Главен
счетоводител

Специализирани
семинари

2020 / 2021


АБОНАМЕНТ С ОТСТЪПКИ!