Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2024 > бр. 5, 5 - 11 февруари 2024 г. > ДВ, бр. 106 от 22.12.2023 г.
в. Седмичен законник
бр. 5, 5 - 11 февруари 2024 г.

ДВ, бр. 106 от 22.12.2023 г.

   Народно събрание
Закон за изменение и допълнение на Консти­ту­цията на Репуб­лика България
Закон за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица
Закон за изменение на Данъчно-осигурителния процесуа...

 
Този материал е достъпен за абонатите на
в. Седмичен законник
бр. 5, 5 - 11 февруари 2024 г.

Ако вече сте наш абонат, моля,
въведете Вашата парола за достъп:


За да четете този и всички останали наши материали,
разгледайте вариантите ни за
АБОНАМЕНТ


Списание

Български
законник


Вестник
Седмичен
законник

Вестник
Главен
счетоводител

Счетоводна
система

Експертис