начало > в. Главен счетоводител > 2010 > бр. 5, 1 - 15 март 2010 г. > № 3-2946 от 22.06.2009 г. - ОТНОСНО...
в. Главен счетоводител
бр. 5, 1 - 15 март 2010 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 3-2946 от 22.06.2009 г. - ОТНОСНО: Данъчно облагане на доходи от упражняване на права на интелектуална собственост по наследство

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   ОТНОСНО: Данъчно облагане на доходи от упражняване на права на интелектуална собственост по наследство
Към писмено запитване във връзка с приложението на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) са приложени...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.