начало > в. Главен счетоводител > 2010 > бр. 12, 16 - 30 юни 2010 г. > № 94Х-625-1 от 15.09.2009 г. - ОТНО...
в. Главен счетоводител
бр. 12, 16 - 30 юни 2010 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 94Х-625-1 от 15.09.2009 г. - ОТНОСНО: Какво е необходимо да направя, за да мога да се пенсионирам за осигурителен стаж и възраст, като имате предвид, че съм управител на търговско дружество по силата на договор за управление и контрол?

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

   ОТНОСНО: Какво е необходимо да направя, за да мога да се пенсионирам за осигурителен стаж и възраст, като имате предвид, че съм управител на търговско дружество по силата на договор за управление и контрол?
За да реализирате правото си на пенси...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.