начало > в. Главен счетоводител > 2010 > бр. 2, 16 - 31 януари 2010 г. > Изх. № 91-01-296 ОТ 17.11.2009 Г. О...
в. Главен счетоводител
бр. 2, 16 - 31 януари 2010 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Изх. № 91-01-296 ОТ 17.11.2009 Г. ОТНОСНО: ДОПЪЛНЕНИЕ НА УКАЗАНИЯТА, ДАДЕНИ С ПИСМО № 91-01-180 ОТ 31.07.2009 Г. ЗА ЗАЧИТАНЕ НА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ ПО § 9, АЛ. 1 ОТ ПЗР НА КСО ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 76, БУКВА “Е” ОТ ОТМ. ППЗП

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

   ОТНОСНО: Допълнение на указанията, дадени с писмо № 91-01-180 от 31.07.2009 г. за зачитане на осигурителен стаж по § 9, ал. 1 от ПЗР на КСО във връзка с чл. 76, буква “е” от отм. ППЗП

   С цитираното писмо на Главна дирекция “Пен...

 
Този материал е достъпен за абонатите на
в. Главен счетоводител
бр. 2, 16 - 31 януари 2010 г.

Ако вече сте наш абонат, моля,
въведете Вашата парола за достъп:


За да четете този и всички останали наши материали,
разгледайте вариантите ни за
АБОНАМЕНТ


Списание

Български
законник


Вестник
Седмичен
законник

Вестник
Главен
счетоводител

Счетоводна
система

Експертис