начало > сп. Български законник > 2011 > бр. 9, Септември 2011 г. > № 1_ИТ-00-67-1 от 04.07.2011 г. ОТН...
сп. Български законник
бр. 9, Септември 2011 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 1_ИТ-00-67-1 от 04.07.2011 г. ОТНОСНО: Регистрация по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   Националната агенция за приходите създава и поддържа регистър и бази данни за задължените лица. Видовете задължени лица са посочени в чл. 14 от ДОПК и това са лица, които:
• са носители на задължението за данъци или задължителни осигурителни вн...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.