начало > в. Главен счетоводител > 2011 > бр. 23, 1 - 15 декември 2011 г. > № 94-00-85 от 12.05.2011 г. - ОТНОС...
в. Главен счетоводител
бр. 23, 1 - 15 декември 2011 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 94-00-85 от 12.05.2011 г. - ОТНОСНО: Ползване на данъчно облекчение по реда на чл. 18 от ЗДДФЛ

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   ОТНОСНО: Ползване на данъчно облекчение по реда на чл. 18 от ЗДДФЛ
Във връзка с постъпило запитване с вх. № 94-00-/02.05.2011 г. в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив, относно възможността да се ползвате от данъчното...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.