начало > в. Главен счетоводител > 2012 > бр. 10, 16 - 31 май 2012 г. > № 26-С-1 от 25.01.2012 г. - ОТНОСНО...
в. Главен счетоводител
бр. 10, 16 - 31 май 2012 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 26-С-1 от 25.01.2012 г. - ОТНОСНО: По отношение на лицата, граждани на държави - членки на Европейския съюз, които осъществяват трудова дейност, упражнявайки правото си на свободно движение в рамките на ЕС, се прилагат Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална и Регламент (ЕО) 987/09 за установяване на процедура за прилагането на Регламент (ЕО) № 883/2004

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   ОТНОСНО: По отношение на лицата, граждани на държави - членки на Европейския съюз, които осъществяват трудова дейност, упражнявайки правото си на свободно движение в рамките на ЕС, се прилагат Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за ...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.