начало > в. Главен счетоводител > 2012 > бр. 10, 16 - 31 май 2012 г. > № М-70-00-10 от 16.02.2012 г. - ОТН...
в. Главен счетоводител
бр. 10, 16 - 31 май 2012 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ М-70-00-10 от 16.02.2012 г. - ОТНОСНО: Въпроси, свързани с прилагане на разпоредбите на Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   ОТНОСНО: Въпроси, свързани с прилагане на разпоредбите на Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоос...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.