начало > в. Главен счетоводител > 2012 > бр. 10, 16 - 31 май 2012 г. > № М-33-00-409 от 31.01.2012 г. - ОТ...
в. Главен счетоводител
бр. 10, 16 - 31 май 2012 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ М-33-00-409 от 31.01.2012 г. - ОТНОСНО: Приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при документиране на доставка

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   ОТНОСНО: Приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при документиране на доставка
Във ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № М-33-00-409/13.12.2011 г., е изложена следната фактическа обстановка:
... ...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.