начало > в. Главен счетоводител > 2013 > бр. 6, 16 - 31 март 2013 г. > № М-24-31-69 от 05.12.2012 г. - ОТН...
в. Главен счетоводител
бр. 6, 16 - 31 март 2013 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ М-24-31-69 от 05.12.2012 г. - ОТНОСНО: Данъчно третиране по реда на ЗДДС на факторинг, когато възнаграждението по договора се формира от отделни елементи

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   ОТНОСНО: Данъчно третиране по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на факторинг, когато възнаграждението по договора се формира от отделни елементи
В Протокол за писмено запитване с вх. № 2021/22.06.2012 г. на ИРМ …., изпрат...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.