начало > сп. Български законник > 2013 > бр. 3, март 2013 г. > № 26-Б-178 от 07.04.2012 г. ОТНОСНО...
сп. Български законник
бр. 3, март 2013 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 26-Б-178 от 07.04.2012 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на покупко-продажба на поземлен имот с договор за финансов лизинг, в който е предвидено прехвърляне на собствеността след изплащане на лизинговите вноски, като преди прехвърляне на собствеността статутът на имота се е променил на урегулиран поземлен имот (УПИ)

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   В запитването ви, препратено в ЦУ на Националната агенция за приходите (НАП), е поставено запитване относно данъчното третиране по ЗДДС на покупко-продажбата на поземлен имот с договор за финансов лизинг, в който е предвидено прехвърляне на собствено...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.