начало > в. Главен счетоводител > 2010 > бр. 7, 1 - 15 април 2010 г. > № 94ИИ/178 от 27.04.2009 г. ОТНОСНО...
в. Главен счетоводител
бр. 7, 1 - 15 април 2010 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 94ИИ/178 от 27.04.2009 г. ОТНОСНО: Когато временната неработоспособност пора¬ди общо заболяване, трудова злополука или профе¬сионална болест е настъпила до 2 месеца от прекратяването на трудовия договор или осигурява¬нето, паричното обезщетение се изплаща за срока на неработоспособността, но за не повече от 75 календарни дни. В тези случаи паричното обез¬щетение не се изплаща на лица, които получават пенсия или обезщетение за оставане без работа, изплащано по Кодекса на труда, Закона за държавния служител и Закона за висшето образование

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

   В запитването се посочва, че лицето получава инвалидна пенсия и до октомври 2008 г. е работило по трудов договор, кой¬то е превратен от работодателя по чл. 71 от Кодекса на труда (преди изтичане на срока за изпитване). През ноември същата година, т.е...

 
Този материал е достъпен за абонатите на
в. Главен счетоводител
бр. 7, 1 - 15 април 2010 г.

Ако вече сте наш абонат, моля,
въведете Вашата парола за достъп:


За да четете този и всички останали наши материали,
разгледайте вариантите ни за
АБОНАМЕНТ


Списание

Български
законник


Вестник
Седмичен
законник

Вестник
Главен
счетоводител

Счетоводна
система

Експертис