начало > сп. Български законник > 2011 > бр. 8, Август 2011 г. > № 1-33 от 16.03.2011 г. ОТНОСНО: Да...
сп. Български законник
бр. 8, Август 2011 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 1-33 от 16.03.2011 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на получено възнаграждение за положен личен труд в дружество

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   Във връзка с извършвана проверка за прихващане и възстановяване на данък по реда на ЗДДФЛ на физическо лице поставяте следния въпрос: Попада ли в обхвата на § 1, т. 26, б. „и” от ДР на ЗДДФЛ полученото възнаграждение за положен личен труд през 2010 г...

 
Този материал е достъпен за абонатите на
сп. Български законник
бр. 8, Август 2011 г.

Ако вече сте наш абонат, моля,
въведете Вашата парола за достъп:


За да четете този и всички останали наши материали,
разгледайте вариантите ни за
АБОНАМЕНТ

Български
законник


Седмичен
законник


Главен
счетоводител


Експертис