начало > в. Главен счетоводител > 2013 > бр. 21, 1 - 15 ноември 2013 г. > № М-24-31-24 от 20.05.2013 г. ОТНОС...
в. Главен счетоводител
бр. 21, 1 - 15 ноември 2013 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ М-24-31-24 от 20.05.2013 г. ОТНОСНО: Приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   Във ваше писмо, изпратено по повод извършване на ревизия в ЦУ на НАП с вх. № М-24-31-24/04. 03. 2013 г., е изложена следната фактическа обстановка:

   Дружеството (ревизираното лице) е вписано в търговския регистър на 28.06.2010 ...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.