начало > сп. Български законник > 2013 > бр. 12, декември 2013 г. > № 3-535 от 19.02.2013 г. ОТНОСНО: Д...
сп. Български законник
бр. 12, декември 2013 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 3-535 от 19.02.2013 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на дарение на дълготрайни материални активи по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   Според изложената фактическа обстановка в качеството си на едноличен собственик на капитала на дружеството управителят е направил дарение на две сгради през 2012 г. на физически лица (син и дъщеря). Материалният интерес е изчислен по данъчната оценка...

 
Този материал е достъпен за абонатите на
сп. Български законник
бр. 12, декември 2013 г.

Ако вече сте наш абонат, моля,
въведете Вашата парола за достъп:


За да четете този и всички останали наши материали,
разгледайте вариантите ни за
АБОНАМЕНТ

Български
законник


Седмичен
законник


Главен
счетоводител


Експертис