Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
начало > в. Главен счетоводител > 2014 > бр. 16, 16 - 31 август 2014 г. > № 24-31-35 от 27.05.2014 г. ОТНОСНО...
в. Главен счетоводител
бр. 16, 16 - 31 август 2014 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 24-31-35 от 27.05.2014 г. ОТНОСНО: Приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Правилника за прилагане на ЗДДС (ППЗДДС)

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   В хода на ревизионното производство е установено, че ревизираното лице е чуждестранно юридическо лице, установено в Белгия (белгийско дружество). В България същото е регистрирано за целите на ДДС чрез акредитиран представител. За м. 04.2014 г. лицето...

 
Този материал е достъпен за абонатите на
в. Главен счетоводител
бр. 16, 16 - 31 август 2014 г.

Ако вече сте наш абонат, моля,
въведете Вашата парола за достъп:


За да четете този и всички останали наши материали,
разгледайте вариантите ни за
АБОНАМЕНТ

Български
законник


Седмичен
законник


Главен
счетоводител


Експертис