Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
начало > в. Главен счетоводител > 2014 > бр. 16, 16 - 31 август 2014 г. > № 12-45 от 21.02.2014 г. ОТНОСТНО: ...
в. Главен счетоводител
бр. 16, 16 - 31 август 2014 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 12-45 от 21.02.2014 г. ОТНОСТНО: Работодателят издава правилник за вътрешния трудов ред, след като проведе предварителни консултации с представителите на синдикалните организации в предприятието и с представителите на работниците и служителите. Държавни служители по смисъла на Закона за държав­ния служител не могат да бъдат избирани за представители на работниците и слу­жителите по чл. 7, ал. 2 КТ.

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

   Съгласно чл. 181, ал. 1 от Кодекса на труда, работодате­лят е длъжен да издаде правилник за вътрешния трудов ред, в който определя правата и задълженията на работниците и служителите и на работодателя по трудовото правоотно­шение и урежда организация...

 
Този материал е достъпен за абонатите на
в. Главен счетоводител
бр. 16, 16 - 31 август 2014 г.

Ако вече сте наш абонат, моля,
въведете Вашата парола за достъп:


За да четете този и всички останали наши материали,
разгледайте вариантите ни за
АБОНАМЕНТ

Български
законник


Седмичен
законник


Главен
счетоводител


Експертис