Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
начало > в. Главен счетоводител > 2014 > бр. 16, 16 - 31 август 2014 г. > № 26-131 от 24.02.2014 г. ОТНОСНО: ...
в. Главен счетоводител
бр. 16, 16 - 31 август 2014 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 26-131 от 24.02.2014 г. ОТНОСНО: По силата на закона колективният трудов договор има действие спрямо работниците и служителите, които са членове на синди­калната организация - страна по договора, както и на тези които се присъединят към него. Няма пречка в него да бъдат предви­дени клаузи, които да се отнасят до всеки работник и служител в предприятието, независимо от синдикалното му членство.

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

   Съгласно чл. 57, ал. 1 и 2 от Кодекса на труда колектив­ният трудов договор има действие спрямо работниците и служителите, които са членове на синдикалната организация страна по договора, както и на тези които се присъединят към него.
В колекти...

 
Този материал е достъпен за абонатите на
в. Главен счетоводител
бр. 16, 16 - 31 август 2014 г.

Ако вече сте наш абонат, моля,
въведете Вашата парола за достъп:


За да четете този и всички останали наши материали,
разгледайте вариантите ни за
АБОНАМЕНТ

Български
законник


Седмичен
законник


Главен
счетоводител


Експертис