начало > в. Главен счетоводител > 2015 > бр. 6, 16 - 31 март 2015 г. > № 02-126 от 07.01.2015 г. ОТНОСНО: ...
в. Главен счетоводител
бр. 6, 16 - 31 март 2015 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 02-126 от 07.01.2015 г. ОТНОСНО: Условия за пенсиониране на лицата, работещи при условията на първа, втора и трета категория труд

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

   През 2015 г. се запазват непроменени услови­ята за пенсиониране на работещите при ус­ловията на първа и втора категория труд, а за работещите при условията на трета категория се увеличава само стажът.
С последните промени на Кодекса за социално...

 
Този материал е достъпен за абонатите на
в. Главен счетоводител
бр. 6, 16 - 31 март 2015 г.

Ако вече сте наш абонат, моля,
въведете Вашата парола за достъп:


За да четете този и всички останали наши материали,
разгледайте вариантите ни за
АБОНАМЕНТ

Български
законник


Седмичен
законник


Главен
счетоводител


Експертис