начало > в. Главен счетоводител > 2016 > бр. 13, 1 - 15 юли 2016 г. > № 20-12-42 от 27.04.2016 г. Относно...
в. Главен счетоводител
бр. 13, 1 - 15 юли 2016 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 20-12-42 от 27.04.2016 г. Относно: Писмено запитване във връзка с разпоредбите на ЗДДС и СИДДО

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   В Дирекция ОДОП постъпи Ваше запитване с вх. № …./ 19.04.2016г., препратено за отговор по компетентност от ТД на НАП, Офис.
Изложена е следната фактическа обстановка:
Дружеството е сключило договор от октомври 2015г. с ……….. ЕАД /България...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.