начало > в. Главен счетоводител > 2016 > бр. 18, 16 - 30 септември 2016 г. > 3-1711 oт 03.08.2016 г. Относно: Уп...
в. Главен счетоводител
бр. 18, 16 - 30 септември 2016 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
3-1711 oт 03.08.2016 г. Относно: Упълномощаване на физическо лице, имащо качеството на ЕТ, за ползване на електронни административни услуги, предоставяни от НАП чрез квалифициран електронен подпис (КЕП)

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   Съгласно изложеното в запитването лице извършва дейност (счетоводни услуги) в качеството на ЕТ „Б“ като досега при ползването на електронните услуги, предоставяни от НАП, е представяно пълномощно, в което не е упоменато като едноличен търговец.
...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.