начало > в. Главен счетоводител > 2017 > бр. 3, 1 - 15 февруари 2017 г. > № 08-00-13 от 16.11.2016 г. Относно...
в. Главен счетоводител
бр. 3, 1 - 15 февруари 2017 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 08-00-13 от 16.11.2016 г. Относно: Прилагане на ЗМДТ във връзка с данък върху наследствата.

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   В дирекция ОДОП Пловдив постъпи писмено запитване с вх. № …………/03.11.2016 г., относно прилагане на ЗМДТ във връзка с данък върху наследствата, изпратено за отговор по компетентност от Община П.
В запитването е изложена следната фактическа обста...

 
Този материал е достъпен за абонатите на
в. Главен счетоводител
бр. 3, 1 - 15 февруари 2017 г.

Ако вече сте наш абонат, моля,
въведете Вашата парола за достъп:


За да четете този и всички останали наши материали,
разгледайте вариантите ни за
АБОНАМЕНТ

Български
законник


Седмичен
законник


Главен
счетоводител


Експертис