начало > в. Главен счетоводител > 2017 > бр. 3, 1 - 15 февруари 2017 г. > № 3-2521 от 17.11.2016 г. Относно: ...
в. Главен счетоводител
бр. 3, 1 - 15 февруари 2017 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 3-2521 от 17.11.2016 г. Относно: Преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл. 189б от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   Според изложеното в запитването едноличен търговец е регистриран земеделски производител и има предмет на дейност производство на непреработена растителна продукция. За 2015 г. в годишната данъчна декларация е посочил, че ще ползва преотстъпване на д...

 
Този материал е достъпен за абонатите на
в. Главен счетоводител
бр. 3, 1 - 15 февруари 2017 г.

Ако вече сте наш абонат, моля,
въведете Вашата парола за достъп:


За да четете този и всички останали наши материали,
разгледайте вариантите ни за
АБОНАМЕНТ

Български
законник


Седмичен
законник


Главен
счетоводител


Експертис