начало > сп. Български законник > 2017 > бр. 3, Март 2017 г. > № МУ–9 от 08.08.2016 г. ОТНОСНО: Пр...
сп. Български законник
бр. 3, Март 2017 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ МУ–9 от 08.08.2016 г. ОТНОСНО: Приложимост на Закона за обществените поръчки при поемане на общински дълг

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

   Условията и редът за поемане на финансови задължения от името и за сметка на общините са уредени в Закона за общинския дълг. Съгласно последната редакция на чл. 19 от този закон (в сила от 01.07.2007 г.) изборът на финансова институция и на финансов ...

 
Този материал е достъпен за абонатите на
сп. Български законник
бр. 3, Март 2017 г.

Ако вече сте наш абонат, моля,
въведете Вашата парола за достъп:


За да четете този и всички останали наши материали,
разгледайте вариантите ни за
АБОНАМЕНТ

Български
законник


Седмичен
законник


Главен
счетоводител


Експертис