начало > сп. Български законник > 2017 > бр. 6, Юни 2017 г. > № 20-00-60 от 3.04.2017 г. Относно:...
сп. Български законник
бр. 6, Юни 2017 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 20-00-60 от 3.04.2017 г. Относно: Еднократно подаване в срок до 30 септември на текущата година на коригираща декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ и чл. 92 от ЗКПО

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   Във връзка със законодателните промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) относно еднократно подаване в срок до 30 септември на текущата година на коригираща декларация...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.