начало > сп. Български законник > 2017 > бр. 10, Октомври 2017 г. > № МУ-11 от 21.12.2016 г. ОТНОСНО: П...
сп. Български законник
бр. 10, Октомври 2017 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ МУ-11 от 21.12.2016 г. ОТНОСНО: Публикуване на информация за отмяна на Решение за откриване на обществена поръчка от орган по обжалване

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

   МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ

   С оглед информиране на всички лица, които имат интерес да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка, възложителите имат задължението да изпращат до АОП информация за нейното актуално състояни...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.