начало > сп. Български законник > 2017 > бр. 10, Октомври 2017 г. > № МУ-4 от 13.06.2017 г. ОТНОСНО: Пр...
сп. Български законник
бр. 10, Октомври 2017 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ МУ-4 от 13.06.2017 г. ОТНОСНО: Прилагане на чл. 41, ал. 1, изр. второ от ППЗОП в случаи, при които информацията относно обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и по чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП за съответните лица не се различава.

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

   МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ

   Съгласно чл. 41, ал. 1, изр. първо от ППЗОП, когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се отнасят до повече от едно лице, всички подписват един ЕЕДОП. Изключение е допу...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.