начало > в. Главен счетоводител > 2018 > бр. 10, 16 - 31 май 2018 г. > № 3-460 от 28.02.2018 г. Относно: у...
в. Главен счетоводител
бр. 10, 16 - 31 май 2018 г.


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 3-460 от 28.02.2018 г. Относно: удостоверяване на качеството “местно лице“ за данъчни цели върху формуляр на чуждестранна данъчна администрация

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   От изложеното в запитването става ясно, че от юли 2015 г. лицето е започнало работа във фирма в Холандия с едноседмичен трудов договор, който автоматично се подновява. Заплаща му се за период от четири седмици. Пояснява се, че удръжките, които се пра...