начало > сп. Български законник > 2018 > бр. 6, Юни 2018 г. > № 04-19-410 от 04.01.2018 г. ОТНОСН...
сп. Български законник
бр. 6, Юни 2018 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 04-19-410 от 04.01.2018 г. ОТНОСНО: Съобразяване на практиката на органите по приходите с практиката на Съда на Европейския съюз (ЕС) по отношение правото на приспадане на данъчен кредит при транзитни доставки

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   УКАЗАНИЕ

   Настоящото указание се издава на основание чл. 10, ал. 1, т. 4 от Закона за Националната агенция за приходите.
I. Цел и обхват
Указанието има за цел да даде насоки за уеднаквяване и съобразяване на админис...

 
Този материал е достъпен за абонатите на
сп. Български законник
бр. 6, Юни 2018 г.

Ако вече сте наш абонат, моля,
въведете Вашата парола за достъп:


За да четете този и всички останали наши материали,
разгледайте вариантите ни за
АБОНАМЕНТ

Български
законник


Седмичен
законник


Главен
счетоводител


Експертис