начало > в. Главен счетоводител > 2018 > бр. 12, 16 - 30 юни 2018 г. > № 07-00-22 от 15.02.2018 г. Относно...
в. Главен счетоводител
бр. 12, 16 - 30 юни 2018 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 07-00-22 от 15.02.2018 г. Относно: Определяне на облагаем оборот по реда на чл. 96 от ЗДДС.

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   В Дирекция ОДОП …. постъпи писмено запитване с вх. № 07-00-22 от 02.02.2018 г. относно определяне на облагаем оборот по реда на чл. 96 от ЗДДС.
В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Юридическо лице предоставя ветеринарномедиц...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.