начало > в. Главен счетоводител > 2018 > бр. 12, 16 - 30 юни 2018 г. > № 3-580 от 19.03.2018 г. ОТНОСНО: Д...
в. Главен счетоводител
бр. 12, 16 - 30 юни 2018 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 3-580 от 19.03.2018 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на сделките с виртуални валути по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС)

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” при ЦУ на НАП, с вх. № ……/07.03.2018 г. е заведено писмено запитване, препратено по компетентност от офис …… при ТД на НАП ……, в което се поставят въпроси, свързани с приложението на разпоредбите...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.