начало > в. Главен счетоводител > 2018 > бр. 15, 1 - 15 август 2018 г. > № 3-543 от 13.03.2018 г. ОТНОСНО: В...
в. Главен счетоводител
бр. 15, 1 - 15 август 2018 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 3-543 от 13.03.2018 г. ОТНОСНО: Възстановяване на внесени осигурителни вноски за първите три дни за сметка на работодателя след анулиран болничен лист

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   Съгласно изложеното в запитването с писмо изх. № …./30.11.2017 г. на РЗИ гр. Х лицето е уведомено, че след подадена жалба от работодателя е анулиран първичен болничен лист за проведено лечение. С писмо изх. № РД-……/29.01.2018 г. работодателят изисква...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.