начало > сп. Български законник > 2018 > бр. 11, Ноември 2018 г. > № 08-Р-25 от 16.02.2018 г. ОТНОСНО:...
сп. Български законник
бр. 11, Ноември 2018 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 08-Р-25 от 16.02.2018 г. ОТНОСНО: Облагане по Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) на новопостроени сгради от момента на ползването им

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   В Централното управление на Националната агенция за приходите е постъпило ваше писмо с вх. № 08-Р-25 от 13.12.2017 г., в което е изложена следната фактическа обстановка:
Физическо лице, собственик на дворно място и новопостроени сгради, e декла...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.