начало > сп. Български законник > 2018 > бр. 11, Ноември 2018 г. > № 53-04-214/20.04.2018 г. Относно: ...
сп. Български законник
бр. 11, Ноември 2018 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 53-04-214/20.04.2018 г. Относно: Прилагането на разпоредбите на ЗКПО и КСО за социалните разходи за вноски (премии) за допълнително здравно осигуряване и под формата на карти за спорт

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   Фактическата обстановка, изложена в запитването, е следната:
„Ф.“ ЕООД (Дружеството), възнамерява да предостави на своите работници и служители социални придобивки по смисъла на § 1, т. 34 от допълнителните разпоредби (ДР) на ЗКПО, а именно доп...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.